Δήλωση Ατυχήματος

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Δήλωση Ατυχήματος, η οποία είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

Ελληνικά:

AVIS_accident-report-GR.pdf

Αγγλικά:

AVIS_accident-report-ENG.pdf